עמוד הבית
מי אנחנו
פורומים ורשימת תפוצה
אלמנך שמי ישראל
אסטרו-לאב
ציוד לצפייה בשמיים
בנה במו ידיך
חדשות ומאמרים

 

מערכת השמש

שמש

 

השמש – משוואת הזמן לשנת 2014

משוואת הזמן מציינת את ההפרש שבין אורך היממה האמיתי, שנמדד בין שני מעברים של מרכז דיסקת השמש על קו המצהר השמימי, לאורך היממה הממוצע בן 24 שעות.

בגלל תנועתו האליפטית של כדור הארץ סביב השמש וכן בגלל נטיית ציר סיבוב כדור הארץ ביחס למישור תנועתו סביב השמש, מהירותה הזוויתית של השמש על פני כיפת השמים אינה אחידה. לדוגמה, כאשר כדור הארץ מצוי בקרבת הפריהליון (הנקודה הקרובה ביותר לשמש במסלולו סביבה), מהירותו  תהיה מרבית ולפיכך תנועתה של השמש על פני כיפת השמים תהיה גדולה יותר מאשר כדור הארץ מרוחק ממנה.  מסיבה זו, השמש תקדים לחצות את קו המשווה השמימי (יחלפו פחות מ- 24 שעות בין שני מעברים שלה במצהר) אולם, להשפעה זו יש להוסיף את ההשפעה של נטיית ציר הסיבוב. תנועת השמש על פני כיפת השמים נובעת משילוב שתי ההשפעות שהוזכרו לעיל: פחיסות מסלול כדור הארץ ונטיית ציר הסיבוב.

בגרף להלן  מצוינת משוואת הזמן עבור השנה. ערכים חיוביים פירושם שהשמש  מאחרת לחצות את קו המשווה ויש להוסיף את הערך ל- 24 שעות.  ערכים שליליים פירושם שהשמש מקדימה לחצות את קו המצהר ויש להפחית ערכים אלה מ- 24 שעות.

זמני זריחה ושקיעה
 
ליקויי חמה
 
נתונים פיזיקליים
 
אנלמה
 
משוואת הזמן
 
השמש - מצגת
 
PDF - השמש, בפורמט
 
תפריט ראשי השמש
   
 

משוואת הזמן לשנת 2013.  בציר האופקי התאריך ובציר האנכי ההפרש בדקות בין אורך היממה האמיתי הנמדד בין שתי חציות עוקבות של .השמש במצהר, באותו התאריך, לבין 24 שעות