עמוד הבית
מי אנחנו
פורומים ורשימת תפוצה
אלמנך שמי ישראל
אסטרו-לאב
ציוד לצפייה בשמיים
בנה במו ידיך
חדשות ומאמרים

אלמנך שמי ישראל דן בתופעות אסטרונומיות הנראות משמי ישראל

כוכבים משתנים
התכסויות כוכבים
אלמנך שנתי
מערכת השמש

 

 
התכסויות כוכבים
 
התכסויות כוכבים בכוכבי-לכת וירחיהם 2012
בירח
 
בכוכבי לכת
 
באסטרואידים
 

זמני ההתכסויות מחושבות לגבי אופק מצפה הכוכבים בגבעתיים. מצויים כאן רק הנתונים לגבי כוכבים שבהירותם גבוהה מבהירות 10.4.  כיוון שמדובר בכוכבי לכת שגודלם הזוויתי קטן מאוד, יכולים להיות הבדלים בהראות התופעה ממקומות שונים בארץ. לכן, יש להתחיל לצפות בתופעה  פרק זמן של כשעה או שעתיים לפני התחלת האירוע בכדי לאתר את הכוכב.  דיוק ההתכסות בידי הירחים קטן יותר כאשר אפשרי בהחלט שלא תראה התכסות בגלל גודלם הזוויתי הקטן של הירחים.   ההתכסויות באסטרואידים חושבו עד למרחק של 250 ק"מ ממרכז הארץ, כך שייתכן והתופעה לא תיראה, הן בשל המרחק והן בגלל  אי הוודאות  במסלול האסטרואיד (ראו עמודת ההסתברות).

 
 

הסבר

 

עמודה

תאריך- יום וחודש

I

תחילת ההתכסות – הרגע בו הכוכב נעלם מאחורי דיסקת כוכב הלכת

שעה. שעה מחושבת לפי אופק גבעתיים. עשויות להיות סטיות לכאן ולכאן בהתאם למיקום הצופה קואורדינטה וגובה. לכן, יש להתחיל את התצפית לפני המועד הנקוב.  הזמנים מחושבים לפי שעון מקומי. הזמן נתון בשעות – דקות ושניות.  הזמן מחושב לשיא ההתקבצות. אם לא מצוין זמן, ההתכסות מתרחשת כשכוכב הלכת מתחת לאופק

PA – מיקום נגיעת הכוכב בדיסקת כוכב הלכת. נמדדת במעלות מהצפון לכיוון מזרח.

ALT – גובה כוכב הלכת בעת ההתכסות.

II

סוף ההתכסות – הרגע בו הכוכב מתגלה מאחורי דיסקת כוכב הלכת

שעה. שעה מחושבת לפי אופק גבעתיים. אם לא מצוין זמן, ההתגלות מתרחשת כשכוכב הלכת מתחת לאופק

PA – מיקום נגיעת הכוכב בדיסקת כוכב הלכת. נמדדת במעלות מהצפון לכיוון מזרח.

ALT – גובה כוכב הלכת בעת ההתגלות.

III

שם כוכב הלכת

IV

חלק מואר

 

החלק המואר של דיסקת כוכב הלכת באחוזים

 

V

 

הכוכב המכוסה

                        מספרו הקטלוגי בקטלוגים של טיכו, היפארכוס או 2UCAC

                        בהירותו

VI