עמוד הבית
מי אנחנו
פורומים ורשימת תפוצה
אלמנך שמי ישראל
אסטרו-לאב
ציוד לצפייה בשמיים
בנה במו ידיך
חדשות ומאמרים

 

מערכת השמש

שבתאי

 

 

טבעות שבתאי לשנת 2011

מקרא לעמודות הטבלה:

תאריך, נכון לשעה 00:00 שעון ישראל (דעון חורף).

עמודה I

נטיית הטבעות - הזווית בין מישור הטבעות למישור הראייה.

עמודה II

קוטר מרבי של  הטבעת החיצונית (נמדד בשניות קשת).

עמודה III

קוטר פנימי של הטבעת החיצונית. נמדד בשניות קשת. ההפרש בין הערכים בעמודות III  ו- IV הוא רוחב הטבעת החיצונית.

עמודה IV

קוטר חיצוני של הטבעת  הפנימית. נמדד בשניות קשת. ההפרש בין עמודות V ו- IV הוא רוחבו של מרווח קסיני.

עמודה V

קוטר פנימי של הטבעת הפנימית. נמדד בשניות קשת.

עמודה VI

קוטר פנימי של טבעת האבק C. טבעת זו גובלת בחלקה החיצוני לטבעת B אך שונה ממנה בגוון. ההפרש בין ערך זה לבין מחצית הקוטר הזוויתי של שבתאי , הוא המרחק שבין הטבעות לדיסקה של שבתאי בקו המשווה.

עמודה VII

גודל הציר הקטן של הטבעת החיצונית.

עמודה VIII

זווית הנטייה של השמש יחסית למישור הטבעות. ערך שלילי פירושו כי אנו רואים את הצד הדרומי של הטבעות.

עמודה IX

אפמרידים
 
טבעות
 
מרחק מהארץ ומהשמש
 
 
ירחים
 
תפריט ראשי שבתאי
 
 
   
 

 

נטיית השמש

ציר קטן טבעות

קוטר פנימי טבעת אבק

קוטר פנימי טבעת פנימית

קוטר חיצוני

טבעת פנימית

קוטר פנימי

טבעת חיצונית

קוטר חיצוני

מירבי

נטיית

הטבעות

תאריך

  2011

7.66

o

5.23

"

21.48

"

26.04

"

33.67

"

34.50

"

39.16

"

7.66

o

1

/

1

7.88

o

5.34

"

21.48

"

26.04

"

33.67

"

34.49

"

39.15

"

7.88

o

16

/

1

8.10

o

5.44

"

21.47

"

26.03

"

33.66

"

34.49

"

39.14

"

8.10

o

31

/

1

8.31

o

5.55

"

21.47

"

26.03

"

33.65

"

34.48

"

39.14

"

8.31

o

15

/

2

8.53

o

5.66

"

21.47

"

26.02

"

33.65

"

34.47

"

39.13

"

8.53

o

2

/

3

8.74

o

5.78

"

21.46

"

26.01

"

33.64

"

34.46

"

39.12

"

8.74

o

17

/

3

8.95

o

5.91

"

21.45

"

26.01

"

33.63

"

34.45

"

39.11

"

8.95

o

1

/

4

9.17

o

6.06

"

21.45

"

26.00

"

33.62

"

34.45

"

39.10

"

9.17

o

16

/

4

9.38

o

6.22

"

21.45

"

26.00

"

33.61

"

34.44

"

39.09

"

9.38

o

1

/

5

9.59

o

6.38

"

21.44

"

25.99

"

33.61

"

34.43

"

39.08

"

9.59

o

16

/

5

9.80

o

6.56

"

21.44

"

25.98

"

33.60

"

34.42

"

39.07

"

9.80

o

31

/

5

10.01

o

6.74

"

21.43

"

25.98

"

33.59

"

34.42

"

39.07

"

10.01

o

15

/

6

10.22

o

6.91

"

21.43

"

25.97

"

33.59

"

34.41

"

39.06

"

10.22

o

30

/

6

10.42

o

7.09

"

21.42

"

25.97

"

33.58

"

34.40

"

39.05

"

10.42

o

15

/

7

10.63

o

7.26

"

21.42

"

25.96

"

33.57

"

34.40

"

39.04

"

10.63

o

30

/

7

10.84

o

7.43

"

21.41

"

25.96

"

33.57

"

34.39

"

39.03

"

10.84

o

14

/

8

11.04

o

7.59

"

21.41

"

25.95

"

33.56

"

34.38

"

39.03

"

11.04

o

29

/

8

11.24

o

7.74

"

21.41

"

25.95

"

33.55

"

34.37

"

39.02

"

11.24

o

13

/

9

11.45

o

7.88

"

21.40

"

25.94

"

33.54

"

34.36

"

39.01

"

11.45

o

28

/

9

11.65

o

8.02

"

21.39

"

25.93

"

33.53

"

34.36

"

39.00

"

11.65

o

13

/

10

11.85

o

8.15

"

21.39

"

25.93

"

33.53

"

34.35

"

38.99

"

11.85

o

28

/

10

12.05

o

8.27

"

21.39

"

25.92

"

33.52

"

34.34

"

38.98

"

12.05

o

12

/

11

12.25

o

8.39

"

21.38

"

25.92

"

33.51

"

34.34

"

38.97

"

12.25

o

27

/

11

12.45

o

8.49

"

21.38

"

25.91

"

33.51

"

34.33

"

38.97

"

12.45

o

12

/

12

12.65

o

8.59

"

21.37

"

25.91

"

33.50

"

34.32

"

38.96

"

12.65

 

27

 

12