עמוד הבית
מי אנחנו
פורומים ורשימת תפוצה
אלמנך שמי ישראל
אסטרו-לאב
ציוד לצפייה בשמיים
בנה במו ידיך
חדשות ומאמרים

אלמנך שמי ישראל דן בתופעות אסטרונומיות הנראות משמי ישראל

כוכבים משתנים
התכסויות כוכבים
אלמנך שנתי
מערכת השמש

 

 
התכסויות כוכבים
 
התכסויות כוכבים בירח 2013
בירח
 
בכוכבי לכת
 
באסטרואידים
 

זמני ההתכסויות מחושבות לגבי אופק מצפה הכוכבים בגבעתיים. מצויים כאן רק הנתונים לגבי כוכבים שבהירותם גבוהה מבהירות 7 ולגבי התכסויות שנראות    כשהירח מצוי, לפחות 20 מעלות מעל האופק.  במקרים מיוחדים, עבור כוכבים בהירים במיוחד, נתנו נתונים לשעות היום.

 
 

הסבר

 

עמודה

תאריך- יום וחודש

I

שעה. שעה מחושבת לפי אופק גבעתיים. עשויות להיות סטיות לכאן ולכאן בהתאם למיקום הצופה קואורדינטה וגובה. לכן, יש להתחיל את התצפית לפני המועד הנקוב.  הזמנים מחושבים לפי שעון מקומי. הזמן נתון בשעות – דקות ושניות.

II

מהלך. אופי ההתכסות. ההתכסויות מחושבות תמיד לגבי השפה האפלה של הירח. התכסות מאחורי שפה מוארת לא מאפשרת  לראות את הכוכב, למעט מקרים של כוכב לכת או כוכבים בהירים במיוחד.

D (Disappearance) כניסה - מציין תחילת התכסות. הכוכב מתכסה על ידי השפה המזרחית של הירח.  בדרך כלל, התכסויות כניסה נראות במחצית הראשונה של החודש העברי.

d – ההפרש בין בהירותו של הכוכב לגבול התחתון של בהירות הכוכב עבורו חושבו נתונים אלה קטן מ-1.

R (Reappearance) יציאה מציין סוף התכסות. הכוכב מתגלה מאחורי השפה המערבית של הירח. בדרך כלל, התכסויות יציאה נראות במחצית השנייה של החודש העברי.

r - ההפרש בין בהירותו של הכוכב לגבול התחתון של בהירות הכוכב עבורו חושבו נתונים אלה קטן מ-1.

G (Grazing) התכסות נגישה. הכוכב משיק לשפת הירח.  ההבדל בין התכסות של כוכב, לבין אי התכסותו כלל עשוי להיות בשל הבדל  של מאות מטרים במיקום הצופה. הואיל והנתונים מחושבים לאופק מצפה גבעתיים, יש לבדוק קודם לכן את נתוני האירוע.

m  - כמעט התכסות. הכוכב נושק לשולי הירח

 

III

 

נתוני הכוכב

בהירות הכוכב. במקרה של כוכב כפול, הבהירות היא הבהירות הכללית של המערכת.

                         במקרה של כוכב משתנה. הבהירות היא הבהירות המירבית.

ספקטרום הכוכב.

 

IV

 

שם הכוכב (לפי מספר פלמסטיד או אותיות באייר)

V

זווית מצב של התופעה

פרמטרים אלה מקלים עלינו למצוא היכן מצויה נקודת המפגש בין שולי הירח לכוכב

CA – זווית המצב ביחס ל"חוד" חרמש הירח. נמדדת במעלות מהחוד הקרוב כאשר N מציין צפון ו- S דרום. במקרה של ירח מלא או כמעט מלא יצוינו הכיוונים E-מזרח ו- W- מערב.

PA- זווית המצב של התופעה, נמדדת במעלות מהצפון האמיתי של הירח

VA – הזווית של התופעה, נמדדת נגד כיוון השעון מהנקודה ה"גבוהה" ביותר בירח (זו שמרחקה מהאופק הוא הגבוה ביותר במערכת קואורדינטות אזימוטלית)

AA – זווית המצב של התופעה נמדדת מהקוטב הצפוני של הירח מזרחה. נתון זה חשוב במקרה שההתכסות או ההתגלות הם בשולים המוארים של הירח. על ידי שימוש במפת ירח אפשר למדוד את זווית המצב ולהשוות עם מאפייני נוף של הירח המצויים בזווית מצב זו כדי להעריך היכן לצפות להתכסות או להתגלות.

VI

חלק מואר

החלק המואר של הירח. ערכים חיוביים פירושם שהירח מצוי לפני המילוא. אז צדו המזרחי הוא החשוך ותופעות של נגיסה (d) תראנה טוב יותר. ערכים שליליים פירושם שהירח אחר המולד – מתמעט, ואז צדו המערבי הוא החשוך וקל יותר לראות תופעות של התגלות (R)

V

 

הערות

AA

VA

PA

CA

%

בהירות

שם הכוכב

ספקטרום

תופעה

שעה

 

 

תאריך

 

 

 

o

o

o

o

מופע

v

 

 

 

h

 

m

 

s

d

 

m

y

מערכת מרובה

324

45

348

35N

-52

4.7

chi Virginis

K2

r

21

:

52

:

37

4

/

1

13

 

256

327

276

78S

-29

7.2

 

A2

r  1

0

:

54

:

44

7

/

1

13

כוכב כפול

253

309

267

74S

-18

6.7

 

F3

R

3

:

1

:

30

8

/

1

13

כוכב כפול

305

356

320

53N

-18

6.9

 

F3

R

3

:

35

:

46

8

/

1

13

 

305

356

320

53N

-18

7.6

 

 

r X1

3

:

35

:

46

8

/

1

13

 

298

353

313

60N

-18

7.6

 

B9

r X

3

:

9

:

51

8

/

1

13

 

84

3

59

85N

28+

7.3

 

K0

d

17

:

48

:

39

16

/

1

13

 

137

55

114

45S

48+

5.5

Pi Piscium

F0

d

21

:

18

:

6

18

/

1

13

 

53

50

36

51N

66+

6.1

53 Arietis (UW)

B1

D

16

:

30

:

58

20

/

1

13

 

110

38

97

71S

76+

5.5

43 omega 1 Tauri

K2

d

23

:

52

:

25

21

/

1

13

 

111

46

109

66S

90+

7.1

 

K0

d

21

:

40

:

30

23

/

1

13

 

147

84

145

30S

90+

6

 

B9

d

1

:

2

:

48

24

/

1

13

כוכב כפול

100

151

103

74S

95+

7.1

22 Geminorum

A0

d

18

:

48

:

9

24

/

1

13

 

80

28

88

83S

98+

5.5

 

K2

D

23

:

23

:

20

25

/

1

13

כוכב כפול

256

329

279

69S

-92

6.3

36 Sextantis

K4

r

20

:

51

:

59

29

/

1

13

כוכב כפול

312

6

336

52N

-85

6.4

 

G9

r

23

:

10

:

1

30

/

1

13

כוכב כפול

310

22

333

50N

-67

6.7

62 Virginis

K0

r

22

:

31

:

12

1

/

2

13

כוכב כפול

324

16

329

36N

-22

4.4

xi Ophiuchi

F2

R

2

:

9

:

58

6

/

2

13

כוכב כפול

266

310

264

84S

-13

4.9

21 Sagittarii

A1

R

3

:

23

:

33

7

/

2

13

 

266

310

264

84S

-13

7.4

 

 

r X1

3

:

23

:

30

7

/

2

13

 

56

334

33

57N

21+

6.5

 

G5

D

17

:

6

:

44

14

/

2

13

 

133

59

123

48S

59+

6.3

 

G5

d

19

:

56

:

38

18

/

2

13

כוכב כפול

112

38

102

69S

59+

7.2

68 Orionis

F8

d

19

:

49

:

24

18

/

2

13

 

13

306

8

13N

68+

6.8

 

B0

m

19

:

25

:

21

19

/

2

13

 

88

149

98

86S

90+

5.8

1 Cancri

K3

D

17

:

45

:

35

22

/

2

13

 

64

122

80

76N

95+

6.7

 

M3

d

18

:

48

:

37

23

/

2

13

כוכב כפול

72

28

87

85N

96+

5.4

60 Cancri

K5

D

0

:

13

:

51

24

/

2

13

 

247

328

271

47S

-99

5.4

69 Leonis

A0

r

17

:

14

:

5

26

/

2

13

כוכב כפול

303

274

328

73N

-98

6.4

 

K2

r

2

:

37

:

27

27

/

2

13

quadrupl

307

340

331

60N

-95

6.6

 

A*

r

22

:

58

:

48

27

/

2

13

 

218

250

242

36S

-88

5.2

49 Virginis

K2

R

23

:

46

:

9

28

/

2

13

 

196

226

217

16S

-80

6.4

 

K1

r

0

:

35

:

41

2

/

3

13

 

246

266

253

68S

-47

7.1

 

K0

r  1

3

:

5

:

55

5

/

3

13

 

265

315

266

86S

-37

6.8

 

B2

r

0

:

48

:

53

6

/

3

13

מערכת מרובה

235

283

229

54S

-26

6.2

 

K0

r

0

:

52

:

59

7

/

3

13

כוכב כפול

268

316

262

86S

-26

6.4

 

F5

r

1

:

1

:

48

7

/

3

13

 

226

264

215

43S

-16

7.6

 

K5

r  1

2

:

42

:

1

8

/

3

13

 

65

350

54

63N

31+

7.8

 

A2

d

16

:

56

:

18

17

/

3

13

 

161

90

154

21S

40+

6.6

 

A5

d

18

:

21

:

22

18

/

3

13

 

116

47

110

66S

41+

6.5

107 Tauri

G5

d

19

:

58

:

20

18

/

3

13

 

116

66

114

65S

50+

5.9

57 Orionis

B2

D

16

:

52

:

46

19

/

3

13

כוכב כפול

39

360

42

39N

59+

7.1

 

B9

d

17

:

32

:

5

20

/

3

13

כוכב כפול

156

103

160

24S

60+

7.3

 

A2

d

18

:

32

:

33

20

/

3

13

כוכב כפול

93

87

111

81S

86+

7.2

 

K0

d

19

:

40

:

5

23

/

3

13

כוכב כפול

237

294

251

59S

-84

5.5

41 Librae

G8

R

21

:

35

:

8

30

/

3

13

כוכב כפול

182

225

196

4S

-84

4.8

kappa Librae

K5

m

22

:

52

:

15

30

/

3

13

 

252

290

242

72S

-40

6.9

V4026 Sagittarii

M2

r

0

:

53

:

36

4

/

4

13

quadrupl

81

14

77

77N

24+

7.8

71 Orionis

K0

d

18

:

10

:

38

15

/

4

13

quadrupl

91

25

87

87N

25+

7.6

 

B9

d

18

:

43

:

31

15

/

4

13

 

128

79

140

52S

53+

6.5

 

A7

d

20

:

44

:

41

18

/

4

13

כוכב כפול

87

110

111

87S

88+

6.4

 

K2

d

19

:

7

:

45

22

/

4

13

 

290

340

302

66N

-94

6.4

 

G8

r

20

:

43

:

52

27

/

4

13

 

290

327

301

67N

-94

6.3

 

K0

r

21

:

53

:

32

27

/

4

13

כוכב כפול

182

236

187

6S

-87

4.4

xi Ophiuchi

F2

m

20

:

33

:

44

28

/

4

13

כוכב כפול

116

54

116

70S

12+

7.4

 

B8

d

17

:

43

:

9

13

/

5

13

quadrupl

58

359

58

52N

12+

5.2

 

F6

D

18

:

34

:

20

13

/

5

13

כוכב כפול

23

349

42

23N

45+

5.5

omega Leonis

F9

D

18

:

5

:

11

17

/

5

13

 

155

144

180

21S

76+

6.7

 

F5

d

19

:

42

:

45

20

/

5

13

 

16

1

41

20N

76+

6.9

 

F2

d

20

:

0

:

41

20

/

5

13

כוכב כפול

80

57

104

85N

85+

4.8

psi Virginis

M3

D

22

:

2

:

47

21

/

5

13

 

233

241

234

60S

-95

6.8

 

B2

r

22

:

57

:

41

26

/

5

13

כוכב כפול

227

265

221

52S

-89

6.4

 

F5

r

21

:

0

:

23

27

/

5

13

כוכב כפול

277

287

271

78N

-88

6.3

 

B8

r

23

:

26

:

51

27

/

5

13

כוכב כפול

209

210

203

34S

-88

6.6

 

K3

r

23

:

58

:

30

27

/

5

13

 

267

260

261

87N

-88

7

 

F2

r  1

0

:

32

:

1

28

/

5

13

 

300

333

276

62N

-37

4.5

lambda Piscium

A7

R

0

:

5

:

3

2

/

6

13

כוכב כפול

65

76

88

67N

71+

6.7

62 Virginis

K0

d

17

:

52

:

13

18

/

6

13

 

245

286

227

64S

-23

5.8

omicron Arietis

B9

R

23

:

43

:

38

2

/

7

13

 

219

262

200

37S

-23

6.7

 

K0

R

1

:

20

:

47

3

/

7

13

כוכב כפול

258

307

248

81S

-9

7.9

 

F5

r

1

:

11

:

2

5

/

7

13

quadrupl

71

41

95

71N

35+

6.6

 

A*

d

18

:

46

:

20

14

/

7

13

 

112

88

133

67S

57+

6.8

 

K0

d

19

:

23

:

42

16

/

7

13

כוכב כפול

14

359

27

15N

78+

6

47 Librae

B2

d

19

:

39

:

26

18

/

7

13

 

124

130

125

61S

94+

6.8

 

B2

d

19

:

27

:

26

20

/

7

13

כוכב כפול

59

75

53

45N

99+

6.3

 

B8

d

19

:

26

:

39

21

/

7

13

כוכב כפול

120

123

114

75S

99+

6.6

 

K3

d

20

:

17

:

25

21

/

7

13

מערכת מרובה

74

12

61

54S

0

3.1

Dabih Major = beta Capricorni

A5

d

1

:

46

:

36

23

/

7

13

 

191

225

167

10S

-68

6

60 Piscium

G8

r

21

:

19

:

36

27

/

7

13

 

306

337

281

55N

-68

5.9

2 Piscium

G8

R

22

:

36

:

12

27

/

7

13

 

356

35

336

6N

-47

6

29 Arietis

F8

M

0

:

57

:

47

30

/

7

13

 

209

257

197

29S

-28

6.6

 

F6

r

23

:

18

:

57

31

/

7

13

 

320

17

313

39N

-20

7.5

 

1C

r X

1

:

51

:

2

2

/

8

13

 

320

17

313

39N

-20

6.6

 

A5

R

1

:

51

:

5

2

/

8

13

כוכב כפול

224

289

228

51S

-7

8.3

 

A2

r

1

:

59

:

1

4

/

8

13

כוכב כפול

59

24

55

56N

85+

6.3

 

M4

d

20

:

45

:

47

17

/

8

13

 

82

41

78

79N

85+

6.7

 

F3

d

21

:

20

:

0

17

/

8

13

 

291

352

293

67N

-26

6.8

 

K0

r

23

:

23

:

55

30

/

8

13

כוכב כפול

221

294

233

48S

-11

7.6

 

F5

r

2

:

7

:

45

2

/

9

13

triple:

329

44

345

21N

-6

4.3

Acubens = alpha Cancri

A5

R

1

:

52

:

52

3

/

9

13

triple:

81

59

104

80N

10+

1

Spica = alpha Virginis

B1

D

15

:

11

:

14

8

/

9

13

quadrupl

54

70

66

56N

38+

4.1

jabbah = nu Scorpii

B2

d

14

:

15

:

50

11

/

9

13

כוכב כפול

83

48

76

81N

73+

3.9

rho Sagittarii

F0

D

19

:

12

:

45

14

/

9

13

כוכב כפול

254

205

247

72S

73+

3.9

rho Sagittarii

F0

r

20

:

27

:

22

14

/

9

13

מערכת מרובה

62

34

49

58N

83+

6.1

 

B9

d

19

:

13

:

31

15

/

9

13

מערכת מרובה

66

36

53

62N

83+

3.1

Dabih Major = beta Capricorni

A5

D

19

:

20

:

40

15

/

9

13

מערכת מרובה

274

226

260

90S

83+

3.1

Dabih Major = beta Capricorni

A5

r

20

:

36

:

30

15

/

9

13

 

315

282

296

48N

-86

5.8

omicron Arietis

B9

R

0

:

36

:

56

23

/

9

13

 

200

256

200

19S

-51

6.6

 

B8

r

1

:

47

:

15

27

/

9

13

כוכב כפול

292

346

293

69N

-51

7.4

 

B8

r

1

:

57

:

57

27

/

9

13

כוכב כפול

302

10

308

58N

-41

6

 

M1

R

1

:

11

:

47

28

/

9

13

כוכב כפול

176

254

195

1S

-16

5.5

omega Leonis

F9

m

1

:

8

:

46

1

/

10

13

 

272

354

296

77N

-4

7

 

M*

r  1

2

:

20

:

28

3

/

10

13

triple:

2

40

21

4N

7+

2.8

Zubenelgenubi = alpha librae

A3

M

10

:

16

:

26

7

/

10

13

 

84

34

84

86N

36+

7.1

 

B9

d

18

:

38

:

47

10

/

10

13

 

72

58

61

72N

58+

7.2

 

F5

d  1

16

:

27

:

35

12

/

10

13

כוכב כפול

87

7

62

79N

95+

6.5

 

F5

d

23

:

41

:

20

16

/

10

13

 

274

202

262

89S

-91

6.6

 

F6

r

2

:

8

:

55

22

/

10

13

 

268

321

261

84S

-85

5.1

97 Tauri (V480)

A7

r

18

:

38

:

47

22

/

10

13

 

222

293

235

42S

-49

7.3

 

A2

r

0

:

50

:

46

27

/

10

13

כוכב כפול

236

313

253

57S

-40

5.2

kappa Cancri

B8

R

23

:

43

:

45

27

/

10

13

 

220

294

243

44S

-21

7.5

 

K5

r  1

2

:

43

:

12

30

/

10

13

triple:

184

242

207

11S

-2

1

Spica = alpha Virginis

B1

M

6

:

9

:

33

2

/

11

13

כוכב כפול

71

13

67

75N

22+

6.6

 

A1

d

18

:

8

:

11

7

/

11

13

triple:

110

37

87

73S

67+

5

Situla = kappa Aquarii

K2

D

20

:

21

:

19

11

/

11

13

 

94

101

69

90S

85+

7.1

 

A0

d

17

:

4

:

49

13

/

11

13

 

103

128

79

80S

91+

6.9

 

F0

d

16

:

55

:

15

14

/

11

13

 

93

119

71

89S

97+

6.1

 

A6

d

18

:

10

:

35

15

/

11

13

 

82

43

61

80N

97+

6.9

 

K0

d

20

:

31

:

42

15

/

11

13

 

317

281

319

50N

-89

6.8

 

K0

r

0

:

54

:

37

21

/

11

13

 

229

305

245

48S

-67

5.9

50 Cancri = A2 Cancr

A1

r

20

:

55

:

37

23

/

11

13

 

242

305

262

62S

-57

7.2

 

G5

r  1

1

:

16

:

45

25

/

11

13

 

242

312

264

64S

-10

7.9

 

M1

r  1

3

:

13

:

34

30

/

11

13

triple:

309

4

327

50N

-4

2.8

Zubenelgenubi = alpha librae

A3

R

5

:

18

:

5

1

/

12

13

כוכב כפול

225

170

217

51S

10+

3.9

rho Sagittarii

F0

r

15

:

47

:

34

5

/

12

13

 

68

15

61

75N

10+

8

 

B9

d  1

15

:

35

:

58

5

/

12

13

מערכת מרובה

75

46

62

79N

18+

3.1

Dabih Major = beta Capricorni

A5

D

13

:

57

:

10

6

/

12

13

 

61

352

47

65N

19+

7.4

 

A3

d

17

:

55

:

1

6

/

12

13

 

65

353

40

63N

62+

6.9

 

G5

d

19

:

1

:

30

10

/

12

13

 

69

111

58

76N

98+

6.1

85 H1. Tauri

F3

d

18

:

52

:

58

15

/

12

13

 

234

284

239

38S

-98

6.8

 

K0

r

21

:

37

:

43

18

/

12

13

כוכב כפול

341

285

347

35N

-97

6

 

M1

r

1

:

52

:

11

19

/

12

13

כוכב כפול

260

331

274

73S

-89

6.3

 

K0

r

21

:

35

:

2

20

/

12

13

כוכב כפול

249

320

271

67S

-74

6.6

16 Sextantis

K0

r

23

:

8

:

1

22

/

12

13

 

224

289

244

45S

-24

7.4

 

M2

r  1

2

:

11

:

46

28

/

12

13