עמוד הבית
מי אנחנו
פורומים ורשימת תפוצה
אלמנך שמי ישראל
אסטרו-לאב
ציוד לצפייה בשמיים
בנה במו ידיך
חדשות ומאמרים

 

מערכת השמש

מאדים

 

המצהר המרכזי של מאדים

להלן זמן הופעת קווי אורך של מאדים במצהר המרכזי. הופעה של קו אורך במצהר  המרכזי של מאדים  פירושה שאותו קו אורך מופיע בדיוק מול הצופה ולמעשה חוצה את דיסקת המאדים לשני חצאים: מערבי ומזרחי.

הנתונים נכונים לשעה 0h  זמן עולמי (לשעון ישראל יש להוסיף שעתיים עבור שעון חורף ועוד שעה עבור שעון קיץ).  כדי לדעת איזה קו אורך עובר במצהר המרכזי של מאדים בשעה מסוימת בתאריך מסוים, יש למצוא את קו האורך של מאדים העובר במצהר של המאדים בתאריך המבוקש (טבלה עליונה) ולהוסיף לו את הפרש קווי האורך לפי הפרש השעות משעה 0h.  לדוגמה, אם אנו מבקשים לדעת מתי יעבור מרכז הקניון הגדול  שבמאדים במצהר המרכזי (קו אורך 285°)  ב-4 בינואר 2008?

נביט מהו קו האורך העובר במצהר של המאדים ב-4 בינואר בשעה 0h 38.5°

ההפרש בין קו האורך המבוקש לזה העובר במצהר בשעה 0h  הוא:  285°-38.5°=246.5°

כעת נעבור לטבלה השניה ונחפש את הערך הזה. 

הערך מופיע בהצטלבות של שעה 16    (טור אנכי)  ובין הערכים של   0m  ל-  10m (טור אופקי).  כך שהוא יופיע 16h05m זמן עולמי או בשעה 18h05m  שעון ישראל (שעון חורף).

הערה – כיוון שסיבוב מאדים סביב צירו כמעט זהה למשך הזמן שבו סובב כדור הארץ סביב צירו, אם מתכננים תצפית באזור מסוים במאדים בתקופה מסוימת, יש לקחת בחשבון שבטווח של ימים ושבועות באותה התקופה, לא יהיה שינוי גדול בקו המצהר של המאדים לשעה מסוימת באותה תקופה.  ההפרשים בערך קו האורך העובר במצהר בשעה מסוימת בחודש מסוים לערכו של קו אורך העובר באותה שעה בדיוק חודש מאוחר יותר הוא כ9° בלבד.

אפמרידים
 
מצהר מרכזי
 
מרחק מהארץ ומהשמש
 
חלק מואר ובהירות
 
 
ירחים
 
תפריט ראשי מאדים
 
   
 

קו אורך של המצהר המרכזי של המאדים, נכון לשעה  0 זמן עולמי

חודש

יום

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

בחודש

24.7

313.1

253

183.7

124.4

65.9

359.3

305

243.3

192.5

110.6

56.3

1

15.2

303.5

243.3

174

114.6

56.1

349.4

295.1

233.4

182.5

100.7

46.5

2

5.6

293.8

233.6

164.3

104.9

46.4

339.6

285.2

223.4

172.6

90.8

36.7

3

356.1

284.2

223.9

154.6

95.2

36.6

329.8

275.3

213.4

162.6

80.9

26.8

4

346.5

274.5

214.3

144.9

85.5

26.9

320

265.4

203.4

152.6

71

17

5

337

264.9

204.6

135.2

75.8

17.1

310.2

255.5

193.5

142.7

61.1

7.2

6

327.4

255.3

194.9

125.5

66.1

7.4

300.4

245.6

183.5

132.7

51.2

357.3

7

317.9

245.6

185.2

115.8

56.4

357.7

290.6

235.7

173.6

122.7

41.3

347.5

8

308.4

236

175.5

106.1

46.7

347.9

280.8

225.8

163.6

112.8

31.3

337.6

9

298.9

226.4

165.9

96.5

37

338.2

271

215.9

153.6

102.8

21.4

327.8

10

289.4

216.7

156.2

86.8

27.3

328.5

261.2

206.1

143.7

92.8

11.5

318

11

279.9

207.1

146.5

77.1

17.6

318.7

251.4

196.2

133.7

82.8

1.6

308.1

12

270.4

197.5

136.8

67.4

7.9

309

241.6

186.3

123.8

72.9

351.6

298.3

13

260.9

187.8

127.1

57.7

358.2

299.3

231.9

176.4

113.8

62.9

341.7

288.4

14

251.4

178.2

117.5

48

348.5

289.5

222.1

166.6

103.9

52.9

331.8

278.6

15

241.9

168.6

107.8

38.3

338.8

279.8

212.3

156.7

93.9

42.9

321.8

268.7

16

232.4

159

98.1

28.6

329.1

270.1

202.5

146.9

84

33

311.9

258.8

17

222.9

149.4

88.4

18.9

319.4

260.4

192.7

137

74

23

302

249

18

213.5

139.8

78.8

9.2

309.7

250.6

183

127.1

64.1

13

292

239.1

19

204

130.2

69.1

359.6

300

240.9

173.2

117.3

54.2

3

282.1

229.2

20

194.6

120.5

59.4

349.9

290.3

231.2

163.4

107.4

44.2

353

272.1

219.4

21

185.1

110.9

49.8

340.2

280.6

221.5

153.7

97.6

34.3

343.1

262.2

209.5

22

175.7

101.4

40.1

330.5

270.9

211.8

143.9

87.7

24.4

333.1

252.2

199.6

23

166.3

91.8

30.4

320.8

261.2

202.1

134.1

77.9

14.4

323.1

242.3

189.7

24

156.9

82.2

20.8

311.1

251.5

192.3

124.4

68.1

4.5

313.1

232.3

179.9

25

147.4

72.6

11.1

301.4

241.8

182.6

114.6

58.2

354.6

303.2

222.4

170

26

138

63

1.4

291.7

232.2

172.9

104.9

48.4

344.7

293.2

212.4

160.1

27

128.6

53.4

351.8

282

222.5

163.2

95.1

38.6

334.7

283.2

202.5

150.2

28

119.3

43.9

342.1

272.4

212.8

153.5

85.4

28.7

324.8

273.2

 

140.3

29

109.9

34.3

332.5

262.7

203.1

143.8

75.6

18.9

314.9

263.3

 

130.4

30

100.5

 

322.8

 

193.4

134.1

 

9.1

 

253.3

 

120.5

31

 

שינוי בקו אורך שמופיע במצהר (במעלות)

11h

10h

9h

8h

7h

6h

5h

4h

3h

2h

1h

0h

 

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

דקות

160.8

146.2

131.6

117

102.3

87.7

73.1

58.5

43.9

29.2

14.6

0

0

163.3

148.6

134

119.4

104.8

90.2

75.5

60.9

46.3

31.7

17.1

2.4

10

165.7

151.1

136.5

121.8

107.2

92.6

78

63.4

48.7

34.1

19.5

4.9

20

168.1

153.5

138.9

124.3

109.7

95

80.4

65.8

51.2

36.6

21.9

7.3

30

170.6

156

141.3

126.7

112.1

97.5

82.8

68.2

53.6

39

24.4

9.7

40

173

158.4

143.8

129.1

114.5

99.9

85.3

70.7

56

41.4

26.8

12.2

50

175.4

160.8

146.2

131.6

117

102.3

87.7

73.1

58.5

43.9

29.2

14.6

60

 

שינוי בקו אורך שמופיע במצהר (במעלות)

23h

22h

21h

20h

19h

18h

17h

16h

15h

14h

13h

12h

 

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

דקות

6.7

349.3

331.9

314.5

297.1

279.7

262.4

245.0

227.6

210.2

192.8

175.4

0

9.2

351.8

334.4

317.0

299.6

282.2

264.8

247.4

230.1

212.7

195.3

177.9

10

11.7

354.3

336.9

319.5

302.1

284.7

267.3

249.9

232.5

215.2

197.8

180.4

20

14.2

356.8

339.4

322.0

304.6

287.2

269.8

252.4

235.0

217.6

200.2

182.9

30

16.6

359.3

341.9

324.5

307.1

289.7

272.3

254.9

237.5

220.1

202.7

185.3

40

19.1

1.7

344.3

327.0

309.6

292.2

274.8

257.4

240.0

222.6

205.2

187.8

50

21.6

4.2

346.8

329.4

312.0

294.7

277.3

259.9

242.5

225.1

207.7

190.3

60

 

להלן רשימת קואורדינטות של אזורים נבחרים במאדים:

    קו רוחב

קו אורך

שם

S10°

285°

הקניון הגדול

N184.5°

226.5°

הר אולימפוס

S14.3°

175.4°

מכתש גוסב - Gusev

N26°

298°

קניון Kasei